Cụm Server Anh Hùng | TEST: 10/07 - OPEN: 12/07

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2554] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2382] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 3528] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 3870] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 3438] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2066] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2592] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 3381] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 3675] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1647] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 3893] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 3047] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1886] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 3334] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 11691] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 3721] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 3475] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 6425] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 7572] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 6628] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8018] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 5974] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 6306] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 4716] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 5761] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 5652] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 5036] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5002] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 6808] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 5964] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin