Cụm Server Anh Hùng | TEST: 10/07 - OPEN: 12/07

CÁC LOẠI NỎ - CROSSBOW TRONG MU ONLINE

Nỏ - Crossbow


Nỏ
Crossbow

Nỏ Vàng
Golden Crossbow

Nỏ Thép
Arquebus

Nỏ Ánh Sáng
Light Crossbow

Nỏ Rắn
Serpent Crossbow

Nỏ Thiên Thanh
Bluewing Crossbow

Nỏ Kim Ngân
Aqua Golden Crossbow

Nỏ Hoả Long
Divine Crossbow of Archangel

Nỏ Thánh
Saint Crossbow

Cung Thiên Thần
Albatross Bow
   

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2966] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2784] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 3950] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 4288] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 3865] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2504] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2978] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 3786] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 4110] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2043] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 3450] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 2304] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 3739] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 12417] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 4133] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 3901] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 7388] 01-05-2016
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 8847] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 8460] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 7512] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8914] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 6957] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 7212] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 5649] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 6718] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 6070] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 5537] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5439] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 7255] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 6394] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin